Krimpenerhout

Gisteren de hele dag in de tuin gewerkt en de bestuursvergadering van de Stichting Natuurrijk, in de avonduren met Skype, voorbereid. Vanochtend een ommetje van een uur in onze “achtertuin”, enigszins vergelijkbaar met de Reeuwijkse Hout. Weer geen spannende foto’s, wel een natuurgetrouwe impressie. En ik heb vandaag de eerste koekoek van het jaar gehoord!! […]

Rondje Reeuwijkse Hout

Maandagmorgen in corona-tijd. Strakblauwe lucht, zuidenwind, 20 graden Celsius. Kun je nog zingen, zing dan mee! Een symfonie aan voorjaarsklanken. Tientallen tjiftjaf’s, zwartkoppen, de roodborst, winterkoninkjes bij de vleet, pimpel- en koolmezen te over. Het is echt voorjaar! Een gaai op takkenjacht, een waterhoentje in prachtkleed.

Een zonnig weekend!

Zaterdag heb ik bijna de hele dag in de tuin gewerkt en kwam ik pas tegen de avond aan fotograferen toe, zondag heb ik de camera maar weer eens naar buiten meegenomen om de ontluikende flora in de tuin eer te bewijzen. Niet zo enerverend, maar met een verrassende ontknoping. Op zaterdagavond ging de winterkoning […]

Natuur rond het huis.

Nu wij aan huis gekluisterd zijn, behoudens ons dagelijkse ommetje of wat grotere wandeling in omliggende natuurgebieden, ga ik een dagboekje bijhouden met de waarnemingen die ik vanuit het huis doe. Ik ben daar gisteren mee begonnen, en wat ik het interessante daarvan vind is dat ik daardoor een heel compleet beeld hoop te krijgen […]

Lepelaars in de Krimpenerwaard

Het gaat goed met de lepelaars in Nederland. Waren er in 1970 nog maar 215 broedparen, vorig jaar waren er in Nederland 3800 broedparen (de helft van de Europese populatie). Waren het vroeger vooral de Waddeneilanden waar de kolonies waren gevestigd, met de toename van het aantal broedparen valt ook een geleidelijke spreiding over Nederland […]

Spring is in the air!

Deze foto is door mij gekozen als foto van de maand maart 2020. Waarom? Ten eerste omdat hij door het dubbele glas van mijn studeerkamerraam is genomen. Dit symboliseert, net als de afstand van meer dan 1,5 meter, dat de meeste tijd in en rond het huis wordt doorgebracht, afgewisseld met bezoekjes aan natuurgebieden in […]

Krimpenerwaard

In het op 25 oktober 2019 verschenen rapport van Vogelbescherming Nederland en Sovon is de Krimpenerwaard voor het eerst als Important Bird Area (IBA) aangemerkt voor de soorten zwarte stern, knobbelzwaan, meerkoet, smient, slobeend en kleine zwaan, hetgeen zoveel wil zeggen dat 1 % van de populatie van die soort enige tijd verblijft of broedt […]

Tanzania Monkeys

Weer een Tanzania special, de vierde op rij. Ditmaal aandacht voor de apen. Voor de bavianen moet je echt oppassen, ze kunnen behoorlijk agressief zijn. De vervet monkeys daarentegen zou je zo in je armen willen sluiten. Dat doet me denken dat ik ooit als jongen van een jaar of zes met de oppasser in […]