15 Alpengemsen

Gemsen zijn in de bergen een vertrouwd gezicht. In de zomer moet je al gauw naar de 1800 meter of hoger en dan kun je je verbazen over de snelheid en handigheid waarmee ze de meest steile berghellingen met speels gemak beklimmen. Ze leven dan van grassen, kruiden, schorsen en twijgen. In de winter verblijven […]

2020 Jaar van de wilde eend

2020 is het jaar van de wilde eend. Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming hebben in de afname met 30% van de Nederlandse broedpopulatie sedert 1990 tot 200.000 – 300.000 broedparen daartoe aanleiding gezien. Natuurlijk is het ook u niet ongemerkt gebleven dat moeder wilde eend, altijd al in het voorjaar naarstig achtervolgd door meerdere nooddruftige […]

Tijd voor Tij.

Aan de rand van het Haringvliet, nabij het natuurgebied Scheelhoek, staat een bijzonder vogelobservatorium in de vorm van een ei van de grote stern. Meer dan 8 meter hoog en 11 meter lang met een 360-graden uitzicht over het Haringvliet nabij de Haringvlietsluizen, die dit jaar regelmatig een klein beetje op een kier naar de […]

Mijn vriend de smient

Ieder jaar trekt de helft van de Europese populatie smienten in het najaar over Nederland naar zuidelijker oorden. Winteraantallen in Nederland van 860.000 tot 940.000 exemplaren, terwijl er jaarlijks maar 20 tot 40 broedgevallen worden geregistreerd (bron: Vogelatlas van Nederland). Echte wintergasten dus, die fluitend hun plaats in het weidelandschap innemen. Heel karakteristiek op de […]

Een ring van zelfvertrouwen.

Deze pimpelmees in Krimpen aan den IJssel is geringd. Wie weet voor welk onderzoek? Inmiddels heb ik zelf onderzoek ingesteld en kwam ik op de uiterst informatieve website www.vogeltrekatlas.nl (copyright Vogeltrekstation NIOO-KNAW en Ringersvereniging). Ruim honderd jaar ringen in beeld, met een zoekmogelijkheid per vogelsoort. De pimpelmees leverde als gegevens op dat er 585.824 exemplaren […]

Het Doove Gat

Het Doove Gat is een natuurgebied van ongeveer 50 hectare ten zuid-oosten van Haastrecht. Eigendom van de stichting Het Zuid- Hollands Landschap. Het gebied dient tevens als berging van water voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De laatste jaren, sedert de inrichting in 2012 als natuurgebied, is het een gebied geworden met enorme, met name […]

Meijendel & Berkheide

Op 16 en 17 november was ik in de gelegenheid het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide te bezoeken. Op de zaterdag was het wat grauw mistroostig weer en maakte ik een wandeling vanaf de pannenkoekenboerderij Meijendel naar de zeereep en terug, op de zonovergoten zondag vanaf hotel/restaurant Duinoord via de Ganzenhoek naar de Wassenaarse Slag, […]

Boswachterspad Mastbos

Op 40 minuten rijden van Rotterdam 7 kilometer wandelen in een afwisselend landschap van bos, heide en uitgestrekte vennen en plassen, het kan in het Mastbos onder Breda. Ik denk dat het in ieder jaargetijde een feestje is, maar met een heerlijk zonnetje en een blauwe lucht tovert de herfst een palet aan kleuren zover […]

De laatste dag….

…van onze vakantie wilden we de kraanvogels opzoeken in hun foerageergebieden en proberen zo dicht mogelijk bij ze te komen. Ook dit zou weer een zoektocht vanjewelste worden, maar het geluk had ons tot nog toe bepaald niet in de steek gelaten. Op de plaatsen die bewoners hadden aangegeven en die een gids van het […]