Mijn vriend de smient

Ieder jaar trekt de helft van de Europese populatie smienten in het najaar over Nederland naar zuidelijker oorden. Winteraantallen in Nederland van 860.000 tot 940.000 exemplaren, terwijl er jaarlijks maar 20 tot 40 broedgevallen worden geregistreerd (bron: Vogelatlas van Nederland). Echte wintergasten dus, die fluitend hun plaats in het weidelandschap innemen. Heel karakteristiek op de […]

Een ring van zelfvertrouwen.

Deze pimpelmees in Krimpen aan den IJssel is geringd. Wie weet voor welk onderzoek? Inmiddels heb ik zelf onderzoek ingesteld en kwam ik op de uiterst informatieve website www.vogeltrekatlas.nl (copyright Vogeltrekstation NIOO-KNAW en Ringersvereniging). Ruim honderd jaar ringen in beeld, met een zoekmogelijkheid per vogelsoort. De pimpelmees leverde als gegevens op dat er 585.824 exemplaren […]

Het Doove Gat

Het Doove Gat is een natuurgebied van ongeveer 50 hectare ten zuid-oosten van Haastrecht. Eigendom van de stichting Het Zuid- Hollands Landschap. Het gebied dient tevens als berging van water voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De laatste jaren, sedert de inrichting in 2012 als natuurgebied, is het een gebied geworden met enorme, met name […]

Meijendel & Berkheide

Op 16 en 17 november was ik in de gelegenheid het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide te bezoeken. Op de zaterdag was het wat grauw mistroostig weer en maakte ik een wandeling vanaf de pannenkoekenboerderij Meijendel naar de zeereep en terug, op de zonovergoten zondag vanaf hotel/restaurant Duinoord via de Ganzenhoek naar de Wassenaarse Slag, […]

Boswachterspad Mastbos

Op 40 minuten rijden van Rotterdam 7 kilometer wandelen in een afwisselend landschap van bos, heide en uitgestrekte vennen en plassen, het kan in het Mastbos onder Breda. Ik denk dat het in ieder jaargetijde een feestje is, maar met een heerlijk zonnetje en een blauwe lucht tovert de herfst een palet aan kleuren zover […]

De laatste dag….

…van onze vakantie wilden we de kraanvogels opzoeken in hun foerageergebieden en proberen zo dicht mogelijk bij ze te komen. Ook dit zou weer een zoektocht vanjewelste worden, maar het geluk had ons tot nog toe bepaald niet in de steek gelaten. Op de plaatsen die bewoners hadden aangegeven en die een gids van het […]

Op stap naar de grote trap

Op dag drie wilden we ons derde en laatste doel van deze herfstvakantie realiseren: waarneming van de grote trap. Een in aantal afnemende soort, waarvan er ongeveer 120 in heel Duitsland voorkomen. De helft van deze populatie verblijft in Havelländische Luch, een 5600 hectare groot natuurreservaat, 20 km. ten noorden van de stad Brandenburg. En […]

Auf dem Fahrrad

De tweede dag van ons verblijf hebben we van 9.30 tot 18.30 uur op huurfietsen doorgebracht, met de nodige onderbrekingen in observatiehutten en uitkijktorens. Lunchpakketten mee. Van Federow via Schwarzenhof naar Boek (spreek uit: Beuk), via twee observatiepunten langs de Fischteiche en dan weer terug door het Boeker Forst naar Speck (met een 800 jaar […]

Müritz Nationalpark

700 kilometer van Rotterdam ligt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern het Müritz Nationalpark met een oppervlakte van 322 km2, waarvan 72% bos, 13% meren (ongeveer 100 in aantal), 8% moeras, 7% landbouw, heel dunbevolkt, met 450 km wandelpaden en 230 km fietspaden. Ten oosten van de Müritzsee, dat met 117 km2 het grootste meer van […]