Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

BESTRIJDING BLAUWALG PLAS KRIMPENERHOUT

DSC07417In deze stormachtige dagen zou je bijna vergeten dat waterschappen naast de zorg voor sterke dijken en droge voeten ook nog de wettelijke taak hebben om voor voldoende schoon water te zorgen.
In zijn laatste vergadering van 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) aan de Groenalliantie Midden-Holland een financiële bijdrage van maximaal € 100.000 toegezegd voor maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het
zwemwater in de surfplas Krimpenerhout. De surfplas is eigendom van de gemeente Krimpenerwaard en wordt voor de gemeente beheerd door de Groenalliantie Midden-Holland; het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, sinds 1 januari 2017 de opvolger van de Groenservice Zuid-Holland (GZH).
De surfplas is de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard en wordt al jarenlang geteisterd door langdurige blauwalgengroei in het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 30 september. In de laatste zes jaar werd gemiddeld gedurende 3 maanden zwemmen in verband met de aanwezigheid van blauwalg ernstig ontraden. In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de blauwalgenbloei. Deze bloei wordt voornamelijk veroorzaakt door de nutriëntenbelasting (met name fosfaat), zowel door aanvoer van water vanuit de omgeving als door het beschikbaar komen uit de bodem (historische belasting), mede doordat veel bodem woelende vis aanwezig is in de plas.
De aanpak tot verbetering van de waterkwaliteit bestaat daarom uit het verminderen van de waterinlaat vanuit de directe omgeving (deze maatregel is al gerealiseerd), het afdekken van de fosfaatrijke bodem met 20 cm zand, het herinrichten van de oevers en het verwijderen van een groot deel van de brasempopulatie om omwoeling van de bodem te voorkomen.
Naar verwachting zal in het begin van dit jaar met de uitvoering van deze maatregelen door de Groenalliantie worden begonnen.
In de verenigde vergadering heb ik aandacht gevraagd voor het voorkomen van de rode Amerikaanse rivierkreeft in de surfplas. Uit een in 2015 uitgevoerd onderzoek is namelijk gebleken dat in de surfplas 1 kreeft per 3 m2 wordt aangetroffen. Van de kreeften is bekend dat ze waterplanten losknippen en veel graven waardoor het water troebel wordt. Logisch dat dit het effect van de te nemen maatregelen negatief kan beïnvloeden. Evenwel ontbreken nog effectieve beheermaatregelen. Het wegvangen van grotere kreeften leidt proefondervindelijk niet tot een afname van de populatie, omdat er dan meer jongen extra kunnen (op)groeien. Andere proeven om deze invasieve exoot te bestrijden door de omringende waterschappen, die zich voor dezelfde problematiek gesteld zien, worden nauwlettend gevolgd.
Niettemin zal met het doorvoeren van het gehele waterkwaliteitsmaatregelenpakket van de Groenalliantie een belangrijke impuls worden gegeven aan de verbetering van de waterkwaliteit van de enige officiële zwemlocatie in de Krimpenerwaard. En dat is goed nieuws.


23 January 2018 at 15:38 Comments (0)

DE DIJK (GEDICHT).

 

De dijk.

 

Het ergste van dijken / is dat ze kunnen bezwijken!

Iedereen moet voor het falen boeten / niemand heeft meer droge voeten.

De dobberende dichter was beduusd / want de dijk was toch robuust?

En heeft vervolgens De dijk gedicht.

 

 

DSC06907

17 May 2015 at 12:53 Comments (0)

C(H)AMPAGNE!

DSC07006Vandaag, maandag 23 maart 2015, heeft het Centraal stembureau in Schieland en de Krimpenerwaard de verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Met meer dan 25% van de kiesdeler (8934 stemmen) ben ik met 2479 voorkeurstemmen gekozen! De VVD werd met ruim 35.000 stemmen en vier zetels de grootste partij in Schieland en de Krimpenerwaard. Hulde aan Karima Bouchtaoui, die mij met 3229 voorkeurstemmen voorbijstreefde. Hulde aan mijn mede kandidaten. Dank aan het voortreffelijke campagneteam dat ons steun verleende. Dank ook aan mijn 31 ambassadeurs in de Krimpenerwaard. Maar vooral, KIEZERS BEDANKT !!!

La campagne est morte, vive la champagne! En de kever gaat even bijtanken.

7 May 2015 at 21:47 Comments (0)

DE SPEERPUNTEN VAN MIJN CAMPAGNE!

De nieuwe beschoeiing.Veiligheid voorop en pal voor lage lasten! Dat is ook de (geslaagde) inzet van de VVD-fractie de afgelopen zes jaar geweest. Geen geld naar buiten onze wettelijke taak gelegen activiteiten. De belastingbetaler kan bij de VVD aanspraak maken op die (rechts-)zekerheid!

8 March 2015 at 17:04 Comments (0)

DE CAMPAGNE GAAT VAN START!

Kies logisch, kies Luigies!

Vandaag gaat mijn campagne van start. Allereerst met een publicatie van de foto waarmee ik op posters en in folders de kiezers recht in de ogen kijk. Vandaag staat op het programma het schrijven van een profiel voor de websites www.huugluigies.nl (deze dus), www.vvdkrimpen.nl, www.vvd-schielandendekrimpenerwaard.nl en www.krimpenerwaard.vvd.nl. Blijf mij volgen!!

2 February 2015 at 11:56 Comments (0)

STEM VVD NUMMER TWEE !!

Op woensdag 19 november 2014 zijn de kandidatenlijsten van de VVD voor drie waterschappen in Zuid-Holland, voor de verkiezingen op woensdag 18 maart 2015, vastgesteld. En ik ben trots en blij hier te kunnen berichten dat ik als representant van de Krimpenerwaard op plaats twee van de kandidatenlijst van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ben geplaatst. Dus volg mij vanaf nu op deze blog!

Definitieve kandidatenlijst van de VVD voor de verkiezingen van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 18 maart
2015

1. Dhr. J.H. (Jock) Geselschap (Rotterdam)
2. Dhr. H.H. (Huug) Luigies (Krimpen aan den IJssel)
3. Dhr. P.F.J. (Paul) van den Eijnden (Capelle aan den IJssel)
4. Mevr. K. (Karima) Bouchtaoui (Rotterdam)
5. Dhr. J.G. (Jeffry) de Jong (Rotterdam)
6. Dhr. J.E.W. (Jeroen) Pahud de Mortanges (Rotterdam)
7. Dhr. H.J. (Hendrik-Jan) Vos (Rotterdam)
8. Dhr. T.D.S. (Theo) Feenstra (Rotterdam)
9. Dhr. A.A. (Bart) Wiekart (Waddinxveen)
10. Dhr. J.G.H. (John) van Eijk (Zevenhuizen)
11. Dhr. J. (Hans) van Poeteren (Rotterdam)

30 November 2014 at 11:10 Comments (0)

WERKBEZOEK VVD-FRACTIE PROVINCIALE STATEN

Op 8 april bracht de (bijna voltallige) VVD-fractie van Provinciale Staten van Zuid-Holland een werkbezoek aan de Zuid-Hollandse VVD-waterschapsfracties en ditmaal was het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gastheer. Iedereen werd op min 6,5 meter NAP in het gemaal Abraham Kroes in Moordrecht ontvangen; na een welkomstwoord van Hoogheemraad Ger de Jonge gaf Suzanne Klerk van HHSK een boeiende toelichting op de maatregelen die genomen moeten worden om de laagstgelegen polder van Nederland klimaatbestendig te maken en de vaak grote problemen waar HHSK zich in dat kader voor gesteld ziet. Aansluitend werd gediscussieerd over uiteenlopende onderwerpen als de Wet HOF, het Deltaprogramma en het belang van zoet water voor het vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Een heel nuttige middag!

9 April 2013 at 15:30 Comments (0)

IETS HEEL ANDERS…..

Tussen al deze waterschapwetenswaardigheden duikt ineens een bericht op van een totaal andere orde, maar wel iets dat ook grotere bekendheid mag hebben.
Al gehoord van ORANJE TROPHY 2012? Nee waarschijnlijk. Dat gaat veranderen….
Populair samengevat is de ORANJE TROPHY een karavaan van ORANJE supporters die in ORANJE auto’s en op ORANJE motoren volgend jaar een rondreis van 12.000 kilometer gaan rijden vanuit Amsterdam naar Polen en de Oekraïne (voor de EK voetbal) en daarna via Moskou, St. Petersburg, de Noordkaap en Stockholm naar Londen (Olympische Spelen). En daarbij wordt geld ingezameld voor een goed doel -Dance4Life-.
Mijn dochter Annelouk (Louk) en één van haar huisgenootjes in Amsterdam Lisette Jaspers (Tet) gaan dit avontuur aan. Zij rijden in een ORANJE Volvo 850, mede mogelijk gemaakt door VOLVO dealer Van Vloten en (voor de kleur) ROC Amsterdam en waren vrijdagavond bij Nederland – Zwitserland (uitslag brilstand en niet briljant), waar onderstaande foto werd gemaakt. Tet en Louk vormen samen Team Twister en u kunt de dames volgen via www.oranjetrophy.nl, www.teamtwister.nl, en natuurlijk via Twitter en Facebook! Zij zoeken nog sponsors! Zij komen graag langs met een sponsorvoorstel. Bezoek hun website en blijf ze volgen!!!!!

Het logo

Team Twister

13 November 2011 at 11:11 Comments (0)

NAAM AFLAATCONSTRUCTIE ROTTE-EENDRAGTSPOLDER ONTHULD.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van de realisatie aflaatconstructie tussen Rotte en Eendragtspolder in Zevenhuizen op 14 september heeft wethouder Bosman van de gemeente Zuidplas samen met hoogheemraad Van der Klugt de naam onthuld.
De naam “Eendragter Verlaat” werd door het publiek verkozen na een oproep op de websites van de het waterschap, de gemeente Zuidplas en van het project Eendragtspolder.
Tijdens het officiële gedeelte werd ook de werking van deze aflaatconstructie gedemonstreerd met een druk op de knop van beide bestuurders. Ik was er bij en maakte onderstaande fotorapportage.
Met deze aflaatconstructie kan in tijden van extreme regenval en gevaar voor overstroming van de Rotte 4 miljoen m3 water worden afgelaten in de Eendragtspolder, waar het een tijd kan worden bewaard in de internationale roeibaan en het recreatiegebied. De Eendragtspolder wordt op dit moment ingericht en is een project van provincie Zuid-Holland, Groenservice Zuid-Holland, gemeente Zuidplas, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Rotterdam. In het voorjaar van 2013 kan de functie van waterberging worden vervuld, als de inrichting van het gebied is voltooid.

De Eendragtspolder


Projectje.


Roeibaantje.


De inlaat vanaf de Rotte.


De uitlaat naar de Eendragtspolder.


Handen op elkaar voor de (eerste) doorlaat.


Géén ballonnen ditmaal maar bubbeltjes!

15 September 2011 at 17:13 Comments (0)

MONUMENTALE BRUGGEN IN STOLWIJK HEROPEND.

Op woensdag 31 augustus 2011 vond de festelijke heropening van twee monumentale wegbruggen in Stolwijk bij de rotonde in de N207 plaats. De openingshandeling werd verricht door hoogheemraad Ger de Jonge en burgemeester mevrouw A.Z. (Aaltina) Evenhuis-Meppelink met….ballonnen! De genodigden werden ontvangen in restaurant De Polderkeuken & Eetcafé Bestek op het Dorpsplein in Stolwijk en aldaar verwelkoomd en toegesproken door hoogheemraad Ger de Jonge.

Hoogheemraad Ger de Jonge spreekt de genodigden toe.


De twee bruggen bezien vanaf de rotonde


De openingshandeling: Het ontkurken van de fles met........


......ballonnen!!

De burgemeester en de hoogheemraad (vlnr) op één van de bruggen.

Gloort paars? De hoogheemraad (VVD) geflankeerd door de PvdA-fractie!

15 September 2011 at 16:13 Comments (0)

« Older Posts