Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

VERKIEZINGSBLOG 4

DSC07506

 

Ik ga morgen in Krimpen in het stem(bus)hokje gewoon VVD stemmen! Waarom?

Blog 1: Zoveel mogelijk kiezers moeten stemmen….

Blog 2: ….op een landelijke partij….

Blog 3: ….en hele goede kandidaten….

Blog 4: ….en die heb ik bij de VVD gevonden!

De VVD-fractie heeft de afgelopen 4 jaar in Krimpen met Anthon Timm als voorzitter heel positief oppositie gevoerd. Kritisch waar noodzakelijk, opbouwend waar mogelijk. Voor het veilig stellen van landingsplaatsen voor de trauma-helicopter verdient Anthon de dank van alle Krimpenaren. De inzet van de fractie voor LHBT’ers is moedig en het stembusakkoord en het regenboog zebrapad zijn daar symbolisch voor. Het afschaffen van de hondenbelasting, waarvan de opbrengst naar de algemene middelen ging, illustreert het gevoel van de fractie voor rechtvaardigheid en leidt tot een evenredige lastenverdeling. De inzet van de fractie om het Krimpen Wijzer loket in het Gezondheidscentrum open te houden toont de sociale betrokkenheid met de noden en wensen van de inwoners van Krimpen. De VVD-visie op de mobiliteit in en rond Krimpen getuigt van realiteitszin. Met VVD-vertegenwoordigers van waterschap en provincie werden nuttige kontakten onderhouden. Maar bovenal mochten bewoners, instellingen en bedrijven in Krimpen zich verheugen in serieuze belangstelling van de fractie.

Het VVD verkiezingsprogramma biedt duidelijk uitzicht op een ander Krimpen. Waar iedereen in vrijheid moet kunnen beslissen wanneer zijn bedrijvigheid geopend of gesloten is of wanneer zijn evenement plaatsvindt. Velen zeggen al jaren dat ook te willen. Nu komt de kans; het duurt vier jaar voor er weer een kans komt. De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018? JA, GEWOON DOEN! OP DE VVD, LIJST 5.

20 March 2018 at 09:47 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 3

DSC07499

Overmorgen is het zover. Dan mag u in de beslotenheid van het stemhokje met een rood potlood aangeven wie wat u betreft u de komende vier jaar in de raad van uw gemeente mag vertegenwoordigen. Wat mag je verwachten van je vertegenwoordiger?

Dat hij* toegankelijk en aanspreekbaar is, goed kan luisteren naar alle argumenten en tot een afgewogen en voor iedereen begrijpelijk oordeel komt. Dat hij integer is en betrokken, dat hij uitleg geeft hoe hij tot zijn stellingname is gekomen, ook als dat niet is wat er van verwacht werd. Eerlijk en oprecht. Dat men luistert als hij spreekt omdat hij wat te zeggen heeft, dat hij kennis van zaken heeft en het dossier als de beste kent. Dat hij beschikt over een goed netwerk dat deuren opent. Geen roeptoeter, geen kretologie. Dat hij opkomt voor de waarden waar hij voor staat en zich tot het uiterste inspant om het verkiezingsprogramma te realiseren. Kortom, iemand waar je trots op kunt zijn!

En GEWOON DOET waar hij voor staat. De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018?

KIES EEN KANDIDAAT VAN FORMAAT!

*maar het kan ook een zij zijn

19 March 2018 at 14:07 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 2

20150710_112328

De wereld houdt niet op te bestaan bij de gemeentegrens. Samenwerking met andere gemeenten op gemeentelijke beleidsterreinen is in gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Doorgaande wegen zijn doorgaans bij de provincie in beheer en onderhoud. Locaties voor windturbines worden door de provincie aangewezen. Grote infrastructurele werken zijn in beheer en onderhoud bij het Rijk. (Water-)wegen bij de waterschappen. Regionaal overleg en samenwerking zijn van deze tijd.

Landelijke politieke partijen hebben vaak een bestuurlijke overlegstructuur, waardoor hun gemeentelijke bestuurders als vertegenwoordigers van de inwoners gemakkelijk toegang hebben tot andere bestuurslichamen als regionale gemeenten, waterschappen, provincies en  Eerste en Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de problemen waar een gemeente voor gesteld kan worden.

Lokale partijen hebben deze mogelijkheden niet of nauwelijks. Niet dat ze buiten de gemeentegrenzen helemaal geen gehoor zullen vinden, maar ze missen de informele contacten en overlegstructuren en de politieke gunfactor. Weten bij wie je moet zijn voor de besluitvorming die een gemeente aangaat en hoe de hazen lopen in het bovengemeentelijke krachtenveld mag geen zoekpuzzel zijn.

Omdat de wereld niet ophoudt bij de grenzen van uw gemeente, stemt u met het vizier op landelijk! De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018? MET HET VIZIER OP LANDELIJK!

18 March 2018 at 14:28 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 1

DSC06964Het is raar maar waar. Onze laagste bestuurslaag mag zich naar verwachting woensdagavond weer beklagen over een zeer lage opkomst bij de verkiezingen. Terwijl alle stemgerechtigde burgers uit alle geledingen van onze samenleving iedere dag de invloed van gemeentebesluiten en -beleid in hun onmiddellijke leefomgeving moeten ervaren. Belastingaanslagen voor het hebben van honden, WOZ, rioolbelasting en afvalstoffenheffingen voelen we in onze portemonnee. (Gescheiden) afvalinzameling, groenvoorzieningen en snippergroen, snoeiafval, straatverlichting, verkeersmaatregelen, evenementen, milieuzones, omgevingsvergunningen voor reclame, nieuwbouw en verbouw, bestemmingsplannen, horeca, terrassen, sportfaciliteiten, cultuur,  gezondheid- en zorgvoorzieningen, het gehele sociale domein, ouderenvoorzieningen, winkelsluitingstijden en kapvergunningen, alles en iedereen krijgt er in zijn directe omgeving wel mee te maken.

De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. Dat staat in de wet. Als u dus niet stemt, loopt u het risico dat u en gelijkdenkende medeburgers niet, of onvoldoende, in de raad vertegenwoordigd worden en daarmee overstemd worden door partijen en groeperingen die wel alle stemmen van hun achterban hebben gekregen. Dan is de raad niet een representatieve afspiegeling van de gehele bevolking. U moet dan na de verkiezingen niet verbaasd zijn dat uw opvattingen niet vertolkt worden. Over 4 jaar krijgt u pas weer een nieuwe kans! Conclusie:
Stemmen op 21 maart 2018?  DOEN!

17 March 2018 at 15:30 Comments (0)

100 BADKUIPEN PER SECONDE…

Het Simmental, met het bergmassief van de Wildstrubel (links) en rechts daarvan de Plaine Morte(op het laagste punt) waaronder duidelijk de waterval zichtbaar is.

In de nacht van 7 op 8 augustus 2014 voltrok zich in Lenk im Simmental een natuurverschijnsel, dat zich sedert 2011 iedere zomer in steeds hevigere mate voordoet. Onder de bekende gletscher Plaine Morte, op de scheiding van kanton Wallis (ter hoogte van Crans Montana) en kanton Berner Oberland (ter hoogte van Lenk -tussen Adelboden en Gstaad-) bevinden zich drie meren, waarvan het meer in het oosten van de gletscher op 2700 meter met een inhoud van 2 miljoen kubieke meter, de Favergesee, met afstand de grootste is. Door smeltwater, dat warmer is dan ijs, worden de kanalen in de gletscher steeds groter. Op een gegeven moment, in de bewuste nacht, vindt het water dan een weg onder de gletscher door en komt het tot een doorbraak van de ijsbarrière. Dan stroomt bijna al het water uit het meer naar de rivier de Simme, waar het tot zeer hoge waterstanden leidt. Een medewerkster van Geotest, die het verschijnsel observeert, en die ik ter plaatse sprak, liet mij het resultaat van metingen zien, waaruit blijkt dat het peil van het meer in enkele uren tijd van 10 meter naar 2 meter zakt. Tot gevaarlijke situaties leidde dat dit jaar nog niet, maar ieder jaar wordt de opening als gevolg van dit soort zich jaarlijks herhalende gebeurtenissen steeds groter. Op enig moment op 8 augustus 2014 werd benedenstrooms een aflaat van 100 badkuipen per seconde gemeten, hetgeen overeenkomt met 20 kubieke meter water per seconde. Volgens zegsman Jakob Trachsel (Berner Oberlander van 8 augustus 2014) wordt het echter bij 80 kubieke water per seconde pas gevaarlijk. Op de nationale feestdag van Zwitserland, 1 augustus, werd ter plaatse als gevolg van een hevig onweer al 47 kubieke meter per seconde door de Simme verwerkt, maar toen stroomde het water wel al de speciale overloopgebieden in. Een eenvoudige rekensom leert dat als de onweersbui en de ontlasting van het gletschermeer gelijktijdig zich hadden voorgedaan, een afvoer van 67 kubieke meter per seconde een feit zou zijn geweest. Volgens de medewerkster van Geotest blijft de Plaine Morte gletscher zeker nog tot in de jaren ’80 bestaan, maar natuurverschijnselen als de hier besprokene tonen wel weer aan dat het hard kan gaan…Ik maakte onderstaande foto’s om mijn waarnemingen te illustreren.

Overstroming van de kade, links de Simme en een provisorische voorziening

De Simme stroomafwaarts; het water loopt op de linkeroever over de kade het overloopgebied in.

11 August 2014 at 15:32 Comments (0)

2240 MILJARD LITER WATER

video-2013-09-11-15-42-06

Op 13 oktober 2013 viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand oktober. Acht emmers water van 10 liter op iedere vierkante meter betekent 2240 miljard liter in totaal; de helft van het IJsselmeer! Alle hens aan dek voor ons hoogheemraadschap. Voor de tweede keer dit seizoen moest de Eendragter aflaat worden opengezet om het peil op de Rotte te beheersen. Op 11 september 2013 bezochten de leden van het algemeen bestuur de Eendragtspolder en de aflaat. De video die ik maakte geeft een goed beeld van de constructie en het naar de polder afstromend water, als de aflaat wordt opengezet. Hoe zou het op de dertiende oktober 2013 zijn vergaan zonder deze noodzakelijke voorziening???

14 October 2013 at 16:48 Comments (0)

PRINS VAN ORANJE OPENT 26 APRIL DE WILLEM-ALEXANDER BAAN IN DE EENDRAGTSPOLDER.

Hier ben ik bij geweest:

RVD, nr. 69: Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent op vrijdagmiddag 26 april de internationale roeibaan Willem-Alexander Baan in de Eendragtspolder. De opening vindt plaats in de hoofdaccommodatie bij de roeibaan in Zevenhuizen (gemeente Zuidplas).

De Eendragtspolder, gelegen tussen Rotterdam, Zevenhuizen en de Rottemeren, is getransformeerd tot een gebied, waar waterberging, natuur, recreatie en sport duurzaam zijn gecombineerd. De roeibaan heeft een prominente plek gekregen in een waterbergingsgebied van 300 hectare. Er is ruimte om vier miljoen m3 water tijdelijk op te slaan.

De Willem-Alexander Baan is geschikt voor top- én breedtesport. Een sportvoorziening voor roeien, en met zijn ruim twee kilometer lange paden ook geschikt voor fietsen, skaten, triathlon en hardlopen. Het is een ontmoetingsplek voor diverse sporters, een trainingscentrum voor aanstormend roeitalent en het krijgt een belangrijke functie voor regionale en (inter)nationale roeiwedstrijden.

10 April 2013 at 12:10 Comments (0)

ADIEU BALLONNEN!!

Zo lang ik deel uitmaak van het Algemeen Bestuur zijn er bij talloze feestelijke evenementen die ik heb bijgewoond ballonnen opgelaten ter vermeerdering van de feestvreugde. Kijkt u maar terug naar de verslagen met bijbehorende foto’s. Nu komen al die ballonnen uiteindelijk weer terug op aarde en vaak ook in zee. En ze breken niet af. Dus eigenlijk bevuilen we met het oplaten van ballonnen het milieu. Daarom heb ik de verenigde vergadering op 27 maart gevraagd er mee in te stemmen dat vanwege ons Hoogheemraadschap bij feestelijke evenementen niet langer ballonnen worden opgelaten. Dit voorstel is bij acclamatie aangenomen!
Ik heb dus het laatste (proef-)ballonnetje opgelaten…

8 April 2013 at 21:46 Comments (0)

GEPROLONGEERD!!!

De Eerste Kamer heeft wetsvoorstel 33 097 aangenomen en daarmee is mijn zittingstermijn verlengd tot 8 januari 2015. Ik zal mij dus tenminste tot die datum blijven inzetten voor droge voeten en schoon water voor de ingelanden van Schieland en de Krimpenerwaard. De wet voorzag niet in verlenging van de zittingsduur van het dagelijks bestuur, en daarom werd in de verenigde vergadering van 28 november 2012 de verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur gehouden. Alle zittende hoogheemraden werden herkozen, dus ook voor hen verandert er tot 8 januari 2015 niets. Onderstaand een sfeerplaatje van de verkiezingen, waarbij de VVD-fractie op de voorgrond is gezeten. Maar u herkende mij natuurlijk al aan mijn achterkant.

17 December 2012 at 17:42 Comments (0)

REGEERAKKOORD RUTTE II

Terwijl Sandy over grote delen van de Verenigde Staten raast ontvouwden VVD en PvdA hun plannen met de waterschappen. Hieronder eerst een samenvatting van relevante passages uit het Regeerakkoord en daarna het persbericht van de Unie van Waterschappen.

Nederland leeft met water

Persbericht Regeerakkoord 29-10-2012

30 October 2012 at 11:50 Comments (0)

« Older Posts