Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

BESTUURSAKKOORD AKKOORD?

Vandaag vergadert het Algemeen Bestuur over het ophanden zijnde Bestuursakkoord Water onder de titel “Water met vuur”. Dit akkoord wordt morgen op de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen besproken en de locodijkgraaf moet natuurlijk weten welk standpunt hij namens het Hoogheemraadschap in de ledenvergadering kan innemen. In het Bestuursakkoord tussen Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het regeerakkoord. In deze fase van de opbouw van de blog kan ik daar nog niet al te diep op ingaan, maar wel kan ik alvast onthullen dat het vandaag in onze vergadering, als ik de temperatuur van het badwater goed aanvoel, voornamelijk zal gaan over de lastenverzwaring voor de burgers vanwege de financiële gevolgen van de overheveling van taken en verantwoordelijkheden van de centrale overheid naar de waterschappen en over de vraag of de volgende waterschapsverkiezingen indirecte verkiezingen (door de gemeenteraden) of directe verkiezingen zullen zijn. In het regeerakkoord staat dat het indirecte verkiezingen zullen zijn, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. De volgende keer meer hierover.

24 February 2011 at 11:21 Comments (0)

MIJN LEVENSLOOP

Ik ben van 1949. Geboren en getogen in Arnhem. Na de lagere school heb ik mijn gymnasium a diploma gehaald op het Christelijk Lyceum. Daarna ben ik in Utrecht rechten gaan studeren. In 1975 werd ik advocaat in Rotterdam. In mijn 33-jarige advocatuurlijke loopbaan heb ik mij vrijwel vanaf het begin toegelegd op het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In 2008 ben ik met pensioen gegaan en vanaf dat moment wend ik mijn juridische kennis en kunde aan ten behoeve van allerlei maatschappelijke instanties, waaronder het Hoogheemraadschap.

23 February 2011 at 12:03 Comments (0)

WELKOM OP MIJN NIEUWE BLOG!

Vandaag, dinsdag 22 februari 2011, los ik een belofte in. Toen ik als kandidaat op de lijst van de VVD gekozen werd tot lid van het Algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heb ik mijn kiezers beloofd hen op de hoogte te houden van mijn activiteiten als vertegenwoordiger van hun belangen. Ik realiseer mij dat ik mijn belofte als gevolg van buiten mijn directe invloedsfeer gelegen omstandigheden later dan de bedoeling was inlos. Maar ik hoop dat de komende tijd tot de volgende verkiezingen ruimschoots te zullen goedmaken. Vandaag overheerst de blijdschap dat mijn website is geboren. Vanaf dit moment gaat de website groeien naar volwassenheid. Ik hoop dat U daar getuige van wilt blijven.

Huug Luigies       

22 February 2011 at 21:28 Comments (0)