Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

HET GROENE HART VAN NEDERLAND

28 March 2011 at 09:18 Comments (0)

WERKBEZOEK AWZI KRALINGSEVEER

Op woensdag 2 maart jl. werd een informele verenigde vergadering gehouden, waarbij aandacht werd besteed aan de verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen, waarover in april 2010 tussen de Unie van Waterschappen (UVW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken zijn gemaakt. De lokatie was ditmaal de AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) Kralingseveer, waar al het afvalwater van Rotterdam ten noorden van de rivier wordt gezuiverd. Dagelijks wordt 100 miljoen liter water gezuiverd en op de Nieuwe Maas geloosd.

Een deel van de inrichting. Op de achtergrond de sky-line van Rivium.


Een deel van de slibbassins onder de noordelijke afrit van de Brienenoordbrug

7 March 2011 at 10:32 Comments (0)