Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

VOORJAARSSCHOUW EN NETWERKDAG

Op woensdag 20 april 2011 werd voor leden van de verenigde vergadering de voorjaarsschouw gehouden; aansluitend werd de bestuurlijke netwerkdag gehouden.
De lokatie waar deze evenementen plaatsvonden was het Oceanium in Diergaarde Blijdorp.

De voorjaarsschouw was gewijd aan watersysteembeheer. Jack Hemelraad hield onder de aansprekende titel “Naar de haaien (zaal)!” een inleiding over “Vissen in waterkwaliteit”. Aansluitend was er een bijna twee uur durende rondleiding door het Oceanium, waarbij de aandacht uiteraard het meeste uitging naar het beheer van de (zee) waterkwaliteit. Het zeewaterbassin (de haaienbak) bevat 3,3 miljoen liter zeewater en wordt permanent gezuiverd.

De haaienbak (van bovenaf bezien) met 3,3 mio liter zeewater.

KLIK OM NAAR DE HAAIEN TE GAAN OP:
netwerkdag 007

Het thema van de netwerkdag was “Samenwerken”. Waterschappen, gemeenten, provincies en de centrale overheid dienen op velerlei gebieden samen te werken waar taken elkaar raken. Denk aan projecten waar land en water deel van uit maken. Op interactieve wijze werd met bestuurders over dit thema van gedachten gewisseld. De netwerkdag werd geopend door dijkgraaf Oosters en op onnavolgbare karakteristieke eigen wijze door Midas Dekkers met een referaat over samenwerkende dieren afgesloten. Hij eindigde met een cri de coeur; Stop met de muskusratbestrijding! Onbewust heel actueel, want de muskusratbestrijding is een provinciale taak die in het kader van het dezelfde dag getekende bestuursakkoord wordt overgeheveld naar de waterschappen.

Een kwaliteitskwal.


Liberalen: als een vis in het water.

20 April 2011 at 21:35 Comments (0)

DIJKVERSTERKING BAS

Op maandag 11 april 2011 vond in Bergambacht de officiĆ«le starthandeling van de dijkversterking op het traject Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven (BAS) plaats. De dijkversterking is nodig omdat dit dijktraject over een afstand van 5,7 kilometer niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. De dijk is niet hoog en niet sterk genoeg. Niet sterk genoeg betekent onvoldoende stabiliteit aan de binnenzijde van de dijk.

Een deel van het te versterken traject.


De werkzaamheden duren tot 2015 en kosten 200 miljoen euro. De dijkversterking wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een subsidieprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voert de dijkversterking uit.
De starthandeling vond plaats na een mini-symposium in een party-tent op het werkterrein door de onthulling van een meerpaal langs de Lek. De onthulling geschiedde door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma, de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hans Oosters en de burgemeesters Van Erk en Bonthuis van Bergambacht en Schoonhoven.

Vlnr. burgemeester Bonthuis, dijkgraaf Oosters en burgemeester Van Erk.


Daaraan voorafgaand hadden leerlingen van basisscholen in de twee gemeenten een rap en een gedicht voorgedragen.

Staatsecretaris Joop Atsma spreekt met schoolkinderen.

Vanwege de vele aan de voet van de dijk gelegen woningen worden op meerdere plaatsen in het traject verankerde damwanden en diepwanden aangebracht.

11 April 2011 at 21:59 Comments (0)

HET GROENE HART VAN NEDERLAND (2)

Op donderdag 10 februari 2011 bezocht ik de conferentie Duurzaam Waterbeheer in het Stadhuis van Woerden. In de hieronder geplaatste video krijgt U een impressie van deze dag. Bij 2.34 en 2.41 een bewijs van mijn aanwezigheid; eerst gezeten naast Hoogheemraad Jaap Slingerland en verscholen achter de kaart van de Krimpenerwaard (2.34), daarna genietend van het lunchhapje (2.41). Het is wel grappig te vermelden dat ik sedert het plaatsen van de video op 28 maart jl. meer dan 20 reacties van over de hele wereld heb ontvangen. Hoe dat mogelijk is weet ik niet, maar het sterkt mij wel in mijn missie iedereen te gaan overtuigen van het belangrijke werk van het Hoogheemraadschap. All over the world!!

6 April 2011 at 12:29 Comments (0)