Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

FEESTELIJKE OPENING GEMAAL HILLEKADE

De Krimpenerwaard heeft een nieuw gemaal. Vandaag, donderdag 8 december is het nieuwe gemaal Hillekade aan de Kerkweg in Oudekerk aan den IJssel officiëel geopend. Dit gemaal vervangt het oude gemaal Kromme, Geer en Zijde dat sterk verouderd was. Het gebouw is zo ontworpen dat het is ingepast in het landschap en is uitgevoerd met visvriendelijke vijzels. Vissen kunnen zo veilig van de ene naar de andere polder zwemmen. Het gebouw heeft een transparante vormgeving en een groen dak.

Gewijzigd watersysteem
Het gemaal is gerealiseerd in het kader van het Veenweidepact. Voorheen werd het water uit het bemalingsgebied door het verouderde gemaal Kromme, Geer en Zijde direct uitgeslagen op de Hollandsche IJssel. Het water uit de polder Kromme, Geer en Zijde wordt nu via een brede nieuwe watergang naar het gemaal Hillekade getransporteerd. Het nieuwe gemaal Hillekade verplaatst het water uit de polder Kromme, Geer en Zijde naar de polder Den Hoek & Schuwagt. Waarin het water wordt afgevoerd naar gemaal Joh. Veurrink en vervolgens uitgeslagen op de Hollandsche IJssel. De oevers van de nieuwe watergang zijn natuurvriendelijk aangelegd.

Start uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard
Met de opening van dit gemaal markeert het hoogheemraadschap samen met betrokken partijen in het Veenweidepact de start van het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan Krimpenerwaard. Dit uitvoeringsprogramma bevat maatregelen die de daling van de bodem tegengaan en het watersysteem in de Krimpenerwaard aanpassen aan de eisen van deze tijd en van gewenste toekomstige ontwikkelingen. Daarmee wordt bijgedragen aan de doelen van het Veenweidepact, waaronder de ontwikkeling van nieuwe natuur en versterking van de landbouwstructuur.

Het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan omvat ongeveer 60 waterstaatkundige werken, waaronder een aantal nieuwe gemalen, nieuwe wegbruggen, een flink aantal stuwen en duikers en ingrijpende werken als het ophogen van de Gouderakse Tiendweg. De voorbereidingen hiervoor zijn onlangs van start gegaan. De uitvoering vindt plaats vanaf het voorjaar 2012 tot 2015.

Voorafgaand aan de openingshandeling -hoe kan het ook anders dan door het oplaten van enige ballonnen- waren er in een speciaal daarvoor geplaatste tent in kerstsfeer toespraken van achtereenvolgens Han Weber, gedeputeerde van Zuid-Holland en voorzitter van de strategiegroep van het Veenweidepact; Herman Wierenga, direkteur Regionale zaken van het Ministerie van Economie Landbouw en Innovatie en Chris van der Velden, verantwoordelijk hoogheemraad voor het uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan. Ik was er bij en genoot van de kerstsfeer en de taart.

Wedden dat hier een feestje van HHSK is?

Taart!

De hoogheemraden Chris van der Velden (midden) en Toon van der Klugt (rechts) spreken op gedeputeerde Han Weber in.

Het groene dak van het gemaal.

De natuurvriendelijke oever van de verbrede watergang.

Vóór de partytent de uitlaat van het gemaal rechts, bezien uit de richting van de N210

8 December 2011 at 15:45 Comments (0)

WEST VLISTERDIJK HEROPEND!

Onder grote belangstelling is op dinsdag 29 november de West Vlisterdijk heropend. De openingshandeling -het oplaten van ballonnen en het onthullen van een zeil met opschrift- werd verricht door hoogheemraad Ger de Jonge, burgemeester Evenhuis-Meppelink van de gemeente Vlist en korpschef Midden Holland Frans Penders. In de afgelopen maanden is er op delen van de kade nieuwe beschoeiing geplaatst en is de weg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid op de West Vlisterdijk te verbeteren. Ik was er bij en zag blije en tevreden gezichten van aanwonenden.

Oh nee hè, toch niet weer ballonnen??!!

Hoogheemraad Ger de Jonge aan het woord

Daar gaan ze!!

Het is maar dat U het weet!

7 December 2011 at 18:26 Comments (0)

EEN VERKENNING VAN 2020

Nu de aanval op het voortbestaan van de waterschappen vooralsnog is afgeslagen, heeft het zin de vooruitblik van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op deze weblog op te nemen. Hoe zorgt het Hoogheemraadschap in 2020 nog steeds voor droge voeten en schoon water in het lage dichtbevolkte gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven? Lees de neerslag van een uitwisseling van gedachten van bestuursleden en medewerkers over de toekomstige positie van het Hoogheemraadschap in het veranderende maatschappelijke krachtenveld.


5 December 2011 at 20:42 Comments (0)