Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

VERKIEZINGSBLOG 4

DSC07506

 

Ik ga morgen in Krimpen in het stem(bus)hokje gewoon VVD stemmen! Waarom?

Blog 1: Zoveel mogelijk kiezers moeten stemmen….

Blog 2: ….op een landelijke partij….

Blog 3: ….en hele goede kandidaten….

Blog 4: ….en die heb ik bij de VVD gevonden!

De VVD-fractie heeft de afgelopen 4 jaar in Krimpen met Anthon Timm als voorzitter heel positief oppositie gevoerd. Kritisch waar noodzakelijk, opbouwend waar mogelijk. Voor het veilig stellen van landingsplaatsen voor de trauma-helicopter verdient Anthon de dank van alle Krimpenaren. De inzet van de fractie voor LHBT’ers is moedig en het stembusakkoord en het regenboog zebrapad zijn daar symbolisch voor. Het afschaffen van de hondenbelasting, waarvan de opbrengst naar de algemene middelen ging, illustreert het gevoel van de fractie voor rechtvaardigheid en leidt tot een evenredige lastenverdeling. De inzet van de fractie om het Krimpen Wijzer loket in het Gezondheidscentrum open te houden toont de sociale betrokkenheid met de noden en wensen van de inwoners van Krimpen. De VVD-visie op de mobiliteit in en rond Krimpen getuigt van realiteitszin. Met VVD-vertegenwoordigers van waterschap en provincie werden nuttige kontakten onderhouden. Maar bovenal mochten bewoners, instellingen en bedrijven in Krimpen zich verheugen in serieuze belangstelling van de fractie.

Het VVD verkiezingsprogramma biedt duidelijk uitzicht op een ander Krimpen. Waar iedereen in vrijheid moet kunnen beslissen wanneer zijn bedrijvigheid geopend of gesloten is of wanneer zijn evenement plaatsvindt. Velen zeggen al jaren dat ook te willen. Nu komt de kans; het duurt vier jaar voor er weer een kans komt. De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018? JA, GEWOON DOEN! OP DE VVD, LIJST 5.

20 March 2018 at 09:47 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 3

DSC07499

Overmorgen is het zover. Dan mag u in de beslotenheid van het stemhokje met een rood potlood aangeven wie wat u betreft u de komende vier jaar in de raad van uw gemeente mag vertegenwoordigen. Wat mag je verwachten van je vertegenwoordiger?

Dat hij* toegankelijk en aanspreekbaar is, goed kan luisteren naar alle argumenten en tot een afgewogen en voor iedereen begrijpelijk oordeel komt. Dat hij integer is en betrokken, dat hij uitleg geeft hoe hij tot zijn stellingname is gekomen, ook als dat niet is wat er van verwacht werd. Eerlijk en oprecht. Dat men luistert als hij spreekt omdat hij wat te zeggen heeft, dat hij kennis van zaken heeft en het dossier als de beste kent. Dat hij beschikt over een goed netwerk dat deuren opent. Geen roeptoeter, geen kretologie. Dat hij opkomt voor de waarden waar hij voor staat en zich tot het uiterste inspant om het verkiezingsprogramma te realiseren. Kortom, iemand waar je trots op kunt zijn!

En GEWOON DOET waar hij voor staat. De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018?

KIES EEN KANDIDAAT VAN FORMAAT!

*maar het kan ook een zij zijn

19 March 2018 at 14:07 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 2

20150710_112328

De wereld houdt niet op te bestaan bij de gemeentegrens. Samenwerking met andere gemeenten op gemeentelijke beleidsterreinen is in gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Doorgaande wegen zijn doorgaans bij de provincie in beheer en onderhoud. Locaties voor windturbines worden door de provincie aangewezen. Grote infrastructurele werken zijn in beheer en onderhoud bij het Rijk. (Water-)wegen bij de waterschappen. Regionaal overleg en samenwerking zijn van deze tijd.

Landelijke politieke partijen hebben vaak een bestuurlijke overlegstructuur, waardoor hun gemeentelijke bestuurders als vertegenwoordigers van de inwoners gemakkelijk toegang hebben tot andere bestuurslichamen als regionale gemeenten, waterschappen, provincies en  Eerste en Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de problemen waar een gemeente voor gesteld kan worden.

Lokale partijen hebben deze mogelijkheden niet of nauwelijks. Niet dat ze buiten de gemeentegrenzen helemaal geen gehoor zullen vinden, maar ze missen de informele contacten en overlegstructuren en de politieke gunfactor. Weten bij wie je moet zijn voor de besluitvorming die een gemeente aangaat en hoe de hazen lopen in het bovengemeentelijke krachtenveld mag geen zoekpuzzel zijn.

Omdat de wereld niet ophoudt bij de grenzen van uw gemeente, stemt u met het vizier op landelijk! De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018? MET HET VIZIER OP LANDELIJK!

18 March 2018 at 14:28 Comments (0)

VERKIEZINGSBLOG 1

DSC06964Het is raar maar waar. Onze laagste bestuurslaag mag zich naar verwachting woensdagavond weer beklagen over een zeer lage opkomst bij de verkiezingen. Terwijl alle stemgerechtigde burgers uit alle geledingen van onze samenleving iedere dag de invloed van gemeentebesluiten en -beleid in hun onmiddellijke leefomgeving moeten ervaren. Belastingaanslagen voor het hebben van honden, WOZ, rioolbelasting en afvalstoffenheffingen voelen we in onze portemonnee. (Gescheiden) afvalinzameling, groenvoorzieningen en snippergroen, snoeiafval, straatverlichting, verkeersmaatregelen, evenementen, milieuzones, omgevingsvergunningen voor reclame, nieuwbouw en verbouw, bestemmingsplannen, horeca, terrassen, sportfaciliteiten, cultuur,  gezondheid- en zorgvoorzieningen, het gehele sociale domein, ouderenvoorzieningen, winkelsluitingstijden en kapvergunningen, alles en iedereen krijgt er in zijn directe omgeving wel mee te maken.

De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. Dat staat in de wet. Als u dus niet stemt, loopt u het risico dat u en gelijkdenkende medeburgers niet, of onvoldoende, in de raad vertegenwoordigd worden en daarmee overstemd worden door partijen en groeperingen die wel alle stemmen van hun achterban hebben gekregen. Dan is de raad niet een representatieve afspiegeling van de gehele bevolking. U moet dan na de verkiezingen niet verbaasd zijn dat uw opvattingen niet vertolkt worden. Over 4 jaar krijgt u pas weer een nieuwe kans! Conclusie:
Stemmen op 21 maart 2018?  DOEN!

17 March 2018 at 15:30 Comments (0)