Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

VERKIEZINGSBLOG 2 »« BESTRIJDING BLAUWALG PLAS KRIMPENERHOUT

VERKIEZINGSBLOG 1

DSC06964Het is raar maar waar. Onze laagste bestuurslaag mag zich naar verwachting woensdagavond weer beklagen over een zeer lage opkomst bij de verkiezingen. Terwijl alle stemgerechtigde burgers uit alle geledingen van onze samenleving iedere dag de invloed van gemeentebesluiten en -beleid in hun onmiddellijke leefomgeving moeten ervaren. Belastingaanslagen voor het hebben van honden, WOZ, rioolbelasting en afvalstoffenheffingen voelen we in onze portemonnee. (Gescheiden) afvalinzameling, groenvoorzieningen en snippergroen, snoeiafval, straatverlichting, verkeersmaatregelen, evenementen, milieuzones, omgevingsvergunningen voor reclame, nieuwbouw en verbouw, bestemmingsplannen, horeca, terrassen, sportfaciliteiten, cultuur,  gezondheid- en zorgvoorzieningen, het gehele sociale domein, ouderenvoorzieningen, winkelsluitingstijden en kapvergunningen, alles en iedereen krijgt er in zijn directe omgeving wel mee te maken.

De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente. Dat staat in de wet. Als u dus niet stemt, loopt u het risico dat u en gelijkdenkende medeburgers niet, of onvoldoende, in de raad vertegenwoordigd worden en daarmee overstemd worden door partijen en groeperingen die wel alle stemmen van hun achterban hebben gekregen. Dan is de raad niet een representatieve afspiegeling van de gehele bevolking. U moet dan na de verkiezingen niet verbaasd zijn dat uw opvattingen niet vertolkt worden. Over 4 jaar krijgt u pas weer een nieuwe kans! Conclusie:
Stemmen op 21 maart 2018?  DOEN!

17 March 2018 at 15:30
Leave a Reply or trackback