Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

VERKIEZINGSBLOG 3 »« VERKIEZINGSBLOG 1

VERKIEZINGSBLOG 2

20150710_112328

De wereld houdt niet op te bestaan bij de gemeentegrens. Samenwerking met andere gemeenten op gemeentelijke beleidsterreinen is in gemeenschappelijke regelingen ondergebracht. Doorgaande wegen zijn doorgaans bij de provincie in beheer en onderhoud. Locaties voor windturbines worden door de provincie aangewezen. Grote infrastructurele werken zijn in beheer en onderhoud bij het Rijk. (Water-)wegen bij de waterschappen. Regionaal overleg en samenwerking zijn van deze tijd.

Landelijke politieke partijen hebben vaak een bestuurlijke overlegstructuur, waardoor hun gemeentelijke bestuurders als vertegenwoordigers van de inwoners gemakkelijk toegang hebben tot andere bestuurslichamen als regionale gemeenten, waterschappen, provincies enĀ  Eerste en Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de problemen waar een gemeente voor gesteld kan worden.

Lokale partijen hebben deze mogelijkheden niet of nauwelijks. Niet dat ze buiten de gemeentegrenzen helemaal geen gehoor zullen vinden, maar ze missen de informele contacten en overlegstructuren en de politieke gunfactor. Weten bij wie je moet zijn voor de besluitvorming die een gemeente aangaat en hoe de hazen lopen in het bovengemeentelijke krachtenveld mag geen zoekpuzzel zijn.

Omdat de wereld niet ophoudt bij de grenzen van uw gemeente, stemt u met het vizier op landelijk! De conclusie:

Stemmen op 21 maart 2018? MET HET VIZIER OP LANDELIJK!

18 March 2018 at 14:28
Leave a Reply or trackback