Huug Luigies

Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

EEN VERKENNING VAN 2020

Nu de aanval op het voortbestaan van de waterschappen vooralsnog is afgeslagen, heeft het zin de vooruitblik van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op deze weblog op te nemen. Hoe zorgt het Hoogheemraadschap in 2020 nog steeds voor droge voeten en schoon water in het lage dichtbevolkte gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer, Gouda en Schoonhoven? Lees de neerslag van een uitwisseling van gedachten van bestuursleden en medewerkers over de toekomstige positie van het Hoogheemraadschap in het veranderende maatschappelijke krachtenveld.


5 December 2011 at 20:42 Comments (0)