Hulp voor de wulp!

2019 is het jaar van de wulp. Daar is alle reden toe, want sedert de jaren tachtig is de populatie wulpen in Nederland bijna gehalveerd. Volgens Vogelbescherming Nederland komt slechts één op de drie eieren uit en een deel van de kuikens overleeft ook nog eens de eerste 35 levensdagen, de periode voor zij leren vliegen, niet. In Drenthe is dit jaar onderzoek naar de hoge kuikensterfte verder uitgebreid. Predatoren of maaimachines? En de wulpen die naar zuidelijker oorden trekken om te overwinteren moesten dan ook nog eens de geweren van Franse jagers omzeilen…. Moesten, ja, want eind augustus heeft de Franse Raad van State de afschotvergunning voor 6.000 wulpen (Nederland telt nog maar 4 à 5.000 broedparen) alsnog, op verzoek van de Franse Vogelbescherming, geweigerd. Nu maar hopen dat dit besluit ook wordt gehandhaafd….

In mijn jeugd hoorde ik mijn eerste wulp op de heidevelden aan de Veluwezoom. Nu zie ik wulpen vooral op de Waddeneilanden, en ook wel in de Krimpenerwaard. Zoals gisteren, in de weilanden langs de provinciale weg N210.

Fouragerende wulp