Op stap naar de grote trap

Op dag drie wilden we ons derde en laatste doel van deze herfstvakantie realiseren: waarneming van de grote trap. Een in aantal afnemende soort, waarvan er ongeveer 120 in heel Duitsland voorkomen. De helft van deze populatie verblijft in Havelländische Luch, een 5600 hectare groot natuurreservaat, 20 km. ten noorden van de stad Brandenburg. En zo’n 140 km. ten zuiden van onze verblijfplaats Federow, Dus we moesten echt even een autorit maken voordat we onze zoektocht konden beginnen. Hoe hebben we dat aangepakt? Eerst hebben we op de app van Observation.org de coördinaten van de laatste waarneming van grote trappen in de routeplanner ingevoerd en vanaf die plek zijn we vanuit de auto de omliggende velden gaan afspeuren. Ook concentraties van mensen waren daarbij een aanwijzing. Een aantal vissers moet dus wel vreemd hebben opgekeken naar zoveel belangstelling van ons. Toen dat na eindeloos zoeken niets opleverde, hebben we besloten de aanwijzingen uit het boekje Vogels kijken in Noordoost-Duitsland van niemand minder dan Hans Peeters op te volgen en zetten we koers naar de uitzichttoren bij Buckow. De weg voerde via Buschow en bij de laatste behuizing van dit gehuchtje zagen we plotseling, we waren er al voorbij, mensen met kijkers. Wat zagen zij? Dit

trapveldje!

High five! In totaal over het gehele gebied verspreid 38 grote trappen, misschien wel een kwart van de hele populatie in Duitsland! Door de telescoop zagen wij, en dat is ook op vele foto’s te zien, dat wij voortdurend in de gaten werden gehouden en het was duidelijk dat wij op geen enkele wijze dichterbij zouden kunnen komen. Dus de afstand tussen de grote trappen en deze geluksvogels bleef naar schatting zeker 250 meter.

oplettend gedrag

Voor alle duidelijkheid, mannetjes grote trappen kunnen tot 1.05 meter en vrouwtjes tot 0.85 lang worden; spanwijdte tot 2.40 resp. 1.90 meter en gewicht tot 16 resp. 5 kg. Het vrouwtje is dus beduidend kleiner.

De middag hebben we verder in Brandenburg doorgebracht en op de terugweg waren de trappen gevlogen..