Lentekriebels!!

Langzaam, gesteund door een zuidwestelijke luchtstroming en hogere temperaturen, verdwijnen de wintergasten. Adieu kol-, rot-, brand- en rietganzen. De wintertaling maakt plaats voor de zomertaling. Aantallen smienten smelten als sneeuw voor de zon. Welkom grutto, tureluur, kluut, lepelaar en zomerse zangertjes! Voorjaarsbloemen ontluiken en de eerste blaadjes kleuren de struiken. Insecten, vlinders en straks libellen […]

Volg mij op Instagram!

Sinds kort ben ik te volgen op Instagram! Ik vind het een prachtig platform om niet aan een thema verbonden (natuur-)foto’s publiek te tonen. Daar is deze in mijn achtertuin zonnende blauwe reiger een voorbeeld van. Een sfeerplaatje van een moment. Dat was ook het geval met Sammy, die ik inzond naar de fotowedstrijd “Rond […]

Metschstand (2099 m.)

Deze blog gaat over landbouw, insecten en toerisme in Zwitserland. Enige observaties en bespiegelingen op niet eenzame hoogte. En natuurlijk zonder enige kennis van zaken. Bereikte ik drie dagen geleden nog op eigen kracht de Iffighorn, ditmaal brachten de Lenk Bergbahnen mij met hun gondellift naar de Metschstand op 2099 meter, waarvandaan ik een korte […]

Echtpaar Mandarijn

Ineens lagen ze daar zondagmiddag naast elkaar in het gras aan de overzijde van de wetering achter ons huis; de heer en mevrouw Mandarijn. En ze hadden onmiddellijk in de gaten dat ik dit een fotogeniek echtpaar vond. Mandarijneenden zijn, zoals halsbandparkieten en nijlganzen, exoten. Van huis uit komen ze uit Oost-Azië en broeden daar […]

Tureluurs

Dit woord is waarschijnlijk in de dertiende eeuw ontstaan in Frankrijk, in de gezongen fabel Auccasin et Nicolette, waarin een land bestond dat Turelure heet. Maar “turelure” is ook een klanknabootsing van zingende vogeltjes, met name vogeltjes die voortdurend hetzelfde deuntje fluiten. De term “tur(e)lure” had in het oud-Frans namelijk de betekenis van een “eentonig […]

2020 Jaar van de wilde eend

2020 is het jaar van de wilde eend. Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming hebben in de afname met 30% van de Nederlandse broedpopulatie sedert 1990 tot 200.000 – 300.000 broedparen daartoe aanleiding gezien. Natuurlijk is het ook u niet ongemerkt gebleven dat moeder wilde eend, altijd al in het voorjaar naarstig achtervolgd door meerdere nooddruftige […]

Mijn vriend de smient

Ieder jaar trekt de helft van de Europese populatie smienten in het najaar over Nederland naar zuidelijker oorden. Winteraantallen in Nederland van 860.000 tot 940.000 exemplaren, terwijl er jaarlijks maar 20 tot 40 broedgevallen worden geregistreerd (bron: Vogelatlas van Nederland). Echte wintergasten dus, die fluitend hun plaats in het weidelandschap innemen. Heel karakteristiek op de […]

Hulp voor de wulp!

2019 is het jaar van de wulp. Daar is alle reden toe, want sedert de jaren tachtig is de populatie wulpen in Nederland bijna gehalveerd. Volgens Vogelbescherming Nederland komt slechts één op de drie eieren uit en een deel van de kuikens overleeft ook nog eens de eerste 35 levensdagen, de periode voor zij leren […]

Slotpleidooi voor de eendenkooi

In 1990 heb ik in het Tijdschrift van de Stichting Het Zuidhollands Landschap er voor gepleit om het bij de ingrijpende wijziging van de Jachtwet in 1977 ingevoerde systeem van registratie, dat er op gericht was het aantal als vangmiddel gebruikte eendenkooien geleidelijk te verminderen, bij de invoering van de nieuwe Flora- en Faunawet te […]

Ieders eersteling

Hebt u dat nou ook? Dat u van bijna iedere bijzondere vogelsoort nog wel weet waar u hem of haar voor het eerst hebt gezien? En dat daar meestal een verhaal aan vast zit? Ik ben vogelaar vanaf mijn negende jaar. In 1958 werd ik jeugdlid van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van vogels. En […]