Eendere ontmoetingen

Niet ver van huis stilte, en toch ook gedruis. Laagvallend zonlicht belemmert soms het zicht. Leeglopende kreken bij laag tij, twee wijkende eenden, zij aan zij. De man Mandarijn, de vrouw inheems Wild; wat voeren zij toch in hun schild in de krochten van het Stormpoldervloedbos? Het was weer een keer als die avond van […]

Herfst

Het leven duurt maar even, En in de herfst van je bestaan Ervaar je het keerpunt in je leven. Het blad verkleurt, het haar vergrijst, Het einde lijkt aanstaande Maar er is niets dat dat bewijst. Het is eerder donker, later licht, Vocht en koude keren terug, Het leven lijkt geheel ontwricht. Voor ieder blad […]

Bronst

Ongehoorde stilte, wind is slechts een zucht, De opkomende zon verdringt het ochtendgloren. Ik hou mijn pas in, ik spits mijn oren, Is er al gerucht? Ja! Het geluid komt uit de bosrand in de verte. Ineens wordt mij een dansend gewei gewaar, Even later zijn ook de hinden daar, En altoos maar de oerklank […]

Vreemde vogels

Wie kent niet –tot zijn verdriet- De vermaledijde halsbandparkiet? Deze gulzig schrokkende groene holenbroeder, Met snerpende vlucht tegen de blauwe lucht Is voor velen ronduit een loeder. Wakker worden van Turkse tortels, -rara waar liggen eigenlijk hun wortels?- Met aanstellerig gedrag, altijd verliefd, Antipool van onze nuchterheid, Is het geen favoriet die ons gerieft. Ik […]

Bakkerswaal

Zilveren rimpels op een open plas Gesnater en geklater Een zompig pad, dras moeras Smienten fluitend op het water Licht valt door het bladerdak Spinrag op mijn natte huid Een verstilde varen bij een wilgentak Iets dat op naderend onheil duidt Zwarte scholvers, grote vleermuizen Lugubere aanwezigheid Dan een schrik, klapperende vleugels Op weg naar […]

Twee-eenheid: Boer en zwaluw

In de luwte van jouw stal kwam ik op de wereld Onbekommerd om wat mij te wachten staat Onder een goed gesternte weet ik mij beschermd Wanneer ik de rand van mijn bestaan verlaat Met veel gekwetter en gekweel In eindeloos zomerblauwe luchten Zwieren langs het zwerk Vliegen zonder vluchten Spoedig wordt het beter heen […]

De koekoek en de griet

Zij zijn er in mei niet bij met het leggen van hun ei. Waarom doen koekoek en de griet het in de meimaand niet? — Onomatopee van de bovenste plank is zijn naam een nabootsing van de klank. Met welluidende zang is de koekoek in mei al naar de waardvogel op zoek. — En als […]