Crezéepolder een El Dorado!

Onder Ridderkerk, grenzend aan de A15 waarvan het geluid nooit helemaal weg is en aan de Noord met druk scheepvaartverkeer, ligt 50 ha. zoetwatergetijdengebied. Eb en vloed wisselen elkaar af en zorgen voor een enorme variëteit aan dier- en plantsoorten. Met de lage herfstzon maakte ik bij afgaand tij de grote wandeling rondom de voormalige polder over de dijken. Goed begaanbaar en met een mooi overzicht. In de polder veel modder en plasdras. Een eldorado voor vogelaars.

Foeragerende wintertalingen
Mannetje wintertaling
Een blauwe reiger op de grens van slik en water
Een overzichtskaartje van de Crezéepolder
Grauwe ganzen
Kreken met rietzomen
Smienten en wintertalingen
Kievieten, grauwe ganzen en kokmeeuwen