Curriculum vitae

Personalia

Naam : Huug Hindrik LUIGIES

Geboren : 20 januari 1949 te Arnhem

Burgerlijke staat : Gehuwd, drie kinderen

Godsdienst : Protestant

Opleiding

1961 – 1969 : Christelijk Lyceum, Arnhem

(Latijn, Grieks, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, Wiskunde)

1969 – 1975 : Universiteit Utrecht; Nederlands recht

Werkzaamheden

Advocatuur

1 september 1975 : Stagiaire bij Schaap & Partners, Rotterdam

1 april 1979 : Medewerker bij Dutilh, Van der Hoeven & Slager

1 januari 1984 : Partner Dutilh, Van der Hoeven & Slager, thans Nauta Dutilh N.V.

1 februari 2001 tot 1 juni 2008: Partner AKD Prinsen Van Wijmen N.V. , thans AKD N.V.

Bestuur

8 januari 2009 tot 27 maart 2019: Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Professionele ervaring

1979 – 2022 : Gespecialiseerd in bestuurs- en omgevingsrecht

Nevenfuncties

1977 – 1978 : Vicevoorzitter van de Jonge Balie in het arrondissement Rotterdam

1978 – 1980 : Lid van het bestuur van de Juniorkamer Rotterdam

1981 – 1991 : Secretaris van de Stichting “Het Zuid-Hollands Landschap”

1984 – 1990 : Secretaris van het Dagelijks Bestuur van het Buro voor Rechtshulp te Rotterdam

1984 – 1996 : Secretaris van het Bestuur van de Stichting “Algesiologisch Instituut” van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam “Dijkzigt”

1986 – 1997 : Lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Milieurecht

1987 – 1993 : Secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Stichting “Kastelenstichting Holland en Zeeland”

1988 – 2004 : Lid van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging tot behoud van Steenovens in Nieuwerkerk a/d IJssel

1993 – 2008 : Adviseur van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard

1995 – 1996 : Lid van de Commissie Bestuursrechtelijke Handhaving Milieuregels Tank Cleaning Rotterdam

1996 – 2001 : Voorzitter van de Mixed Hockey Club Krimpen; lid van verdienste in 2007

1997 : Docent aan de Grotius Academie

1997 – 1999 : Docent bestuursprocesrecht Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten

2006 – 2008 : Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

2010 – 2018: Lid van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Lansingerland

2011 – 2017: Medewerker aan de Module Vastgoed en Wonen, onderdeel Burenrecht, van Kluwer B.V.

2011 – 2016: Voorzitter van de Afdeling Krimpen aan den IJssel van de VVD.

2012 – 2015: Bestuurslid VVD Ondercentrale Krimpenerwaard

2013 – 2014 : President Lions Club Krimpen aan den IJssel

2014 – 2022: Plv. voorzitter van kamers II en III van de Algemene Bezwaarschriften Commissie van de gemeente Rotterdam

2019 – 2020: Voorzitter Stichting Natuurrijk

Publicaties

1990 : Vrijwillige of willekeurige sanering van (bedrijfs)terreinen?, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle

1990 : Een pleidooi voor de eendenkooi, Het Zuid-Hollands Landschap, Rotterdam

1991 : Bestuursrechtspraak ingevolge de Tijdelijke wet Kroongeschillen; De Afdeling geschillen in milieuzaken, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle

1991 : Environmental risk, a special report for the Netherlands (co-author Lieuwe de Boer), International Financial Law Review, Euromoney Publications London

1991 : International Environmental Law and Regulations, The Netherlands, Butterworth Legal Publishers, Salem, New Hampshire, USA

1991 : Ondernemers en het milieu, Shortlist/Thema Editors, Groningen

1992 : Cost Recovery: soil pollution in the Netherlands, Environmental Claims Journal, Vol. 5, no. 2, Executive Enterprises Publications Co., New York, USA

1993 : Environmental Liabilities and Regulation in Europe, International Business Publishing Limited, The Hague, The Netherlands

1996 : Het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming, Bouwrecht 1996, nr. 5, Kluwer Deventer/Samson Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn

1997 : Bodemsanering in Nederland; inleiding voor de Belgische en Nederlandse Vereniging voor Milieurecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer

1999 : Het Bouwstoffenbesluit; inleiding voor de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht, Boom Juridische Uitgevers

2003 : Coauteur Natuurschoon en Rijksmonumenten; Bestuursrechtelijke aspecten SDU Fiscale & Financiële Uitgevers Amersfoort

2004 : In der Beschränkung zeigt sich der Meister, Tijdschrift voor Milieu en Recht 2004, nr. 1, Kluwer Deventer

2004 : Kijk, een huismus! (opinie), Tijdschrift voor Milieu en Recht 2004, nr. 10, Kluwer Deventer

2005 : Wabo en Wro: een nieuw elan?!, Tijdschrift voor Milieu en Recht 2005, nr.9, Kluwer Deventer

2006 : Biobrandstoffen: een dure rekening voor weinig energie (opinie), Tijdschrift voor Milieu en Recht 2006, nr.6, Kluwer Deventer

2006 : Coauteur Natuurschoon en Rijksmonumenten, tweede druk, Ruimtelijke en bestuursrechtelijke aspecten, Serie Fiscale Geschriften SDU Fiscale & Financiële Uitgevers Amersfoort

2007 : Windhandel rendeert: stop de lokale proliferatie nu! (opinie), Tijdschrift voor Milieu en Recht 2007, nr. 9, Kluwer Deventer

2007 : Nawoord bij verslag jubileumcongres Vereniging voor Milieurecht over Klimaatverandering en de rol van het milieurecht, Boom Juridische Uitgevers

2008: Een pleidooi  voor de eendenkooi (opinie), Tijdschrift voor Milieu en Recht 2008, nr. 10, Kluwer Deventer

2009: Het Bouwstoffenbesluit is niet meer,  leve het Besluit Bodemkwaliteit!?, Tijdschrift voor Milieu en Recht 2009, nr. 1, Kluwer Deventer

2010: Bonje met de buren 2010, uitgave in de serie De Kleine Gids van Kluwer Deventer, ISBN 978 90 13 069037

Andere feiten

* Van 2004 tot 2009 lid van de redactie van het Tijdschrift voor Milieu en Recht (Kluwer Deventer)

* Dagvoorzitter congres 25-jarig jubileum Vereniging voor Milieurecht op 18 oktober 2007 over Klimaatverandering en de rol van het milieurecht.