Eendragtspolder

In de periode dat ik deel uitmaakte van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is de Eendragtspolder nabij Zevenhuizen ingericht als waterberging voor het geval dat de Rotte als gevolg van overvloedige regenval buiten de oevers dreigt te treden. Naast de internationale Willem Alexander roeibaan is in de polder ook een prachtig natuurgebied ingericht, dat samen met de aangrenzende Zevenhuizerplas een enorme aantrekkingskracht heeft op de meest uiteenlopende en vaak zeldzame vogels. Ik bezocht het gebied donderdagmiddag omdat ik wilde gaan genieten van één van mijn meest favoriete vogelsoorten, de gele kwikstaart. De meeste mannetjes zijn nu in prachtkleed en dat kan hele fraaie plaatjes opleveren. De gele kwikstaart herinnert mij aan lange warme zomers in mijn jeugd.

Bij de akkers aan de noordzijde van de uitkijktoren kon ik een paar mooie foto’s van een graspieper schieten.

En op diezelfde akkers mijn favoriet en een paartje scholeksters.

Aan de waterkant meerdere kemphanen, kieviten, futen, tafeleenden, kuifeenden, en in het riet een rietzanger! Tenslotte een witte kwikstaart op een meerpaal en een Canadese gans als toevallige passant.

Kemphaan (mannetje, opwaaiende kraag)
Kievit
Fuut
Tafeleend (mannetje)
Kuifeend (mannetje)
Rietzanger
Witte kwikstaart
Canadese gans
Kijkje richting de Rotte (kokmeeuwenkolonie)