Wintertalingen

Deze prachtige kleinste in Nederland voorkomende eenden (1600 – 1900 broedparen, 70.000 – 80.000 wintervogels) vormen 20% van de in Noordwest Europa overwinterende populatie. Als de strenge vorst invalt trekt een groot deel daarvan weg naar Engeland en Zuidwest Europa. In oktober en november zijn de grootste aantallen in Nederland.

Foto van de maand november 2020